ۻ
[22.05.2013]   ب Ȼ

   16 , 52 25, -10, , 10, , .

 

   , -10. , , .

                   

                       .

 

 

                       . 

 

   , , . . , , !

 

                       .

 

 

                       . 

 

  

 

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::